Slovníčky, písničky a příběhy/ Songs and stories/ skupiny Petry Wernischové

Slovíčka a fráze k učebnici Kid´s Box 1 naleznete nově v sekci Anglický jazyk-novinky.

Jsou ke stažení, slouží i jako opora ke cvičení v LMS online systému procvičování/ Viz následující link

Hello song:

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8

Numbers song:

https://www.youtube.com/watch?v=kz_EQSfFx0g

 

 https://www.youtube.com/watch?v=V_lgJgBbqWE

 

 

Songs and stories:

Kid´s  box 1

http://www.kidsboxapps.es/kb1.php

 

Pro zobrazení textu písničky a příběhu si klikněte na bublinu v pravém  spodním rohu. Letos začneme nejen číst, ale i psát, proto doporučuji individuálně nácvik hlasitého čtení právě podle textu pod písničkami a příběhu.

 

Příběh o malé rybce:

https://vimeo.com/52877670

 

Songs:

4th October

World Animal Day:

Walking in the jungle:

https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-4

Yes, I can:

https://www.youtube.com/watch?v=_Ir0Mc6Qilo

 

Učíme se, že sloveso can má význam nejen umět jako v písničce yes, I can,

ale také:

Moci: 

Tedy nově se učíme frázi:

Can I go to the bathroom? / Mohu jít na toiletu?:

Can I have...? Mohu mít/ půjčit si...?

 

Let´s go  to the zoo

https://www.youtube.com/watch?v=OwRmivbNgQk

na této písničce se učíme, že slovo like znamená:

mít rád nebo jako

Swim like polar bears do / Plavej jako polární medvědi

 

Dále se dozvídáme, že sloveso have got znamená mít, haven´t got - nemít,  I forgot/ zapomněl jsem

Připomínáme si i osoby I/já, you/ty, vy, he/on, she/ona, it/ono, nově v kapitole sedm they - oni.

He is/ On je si můžeme zapamatovat podle pomůcky he is i hero/ On je hrdina. 

 

Soustavně gramatiku začínáme až ve třetí třídě

 

Kreslíme a barvíme společně se strýčkem Fredem.

Draw and color with uncle Fred:

www.unclefred.com

 

Příspěvek

Publikován: 19.9.2018

Naposled upraven: 26.11.2018

Vytvořil(a): Petra Wernischová

Kalendář akcí