Unit 9 Fun Time / February

s kreslením nám pomáhá strýček Fred:

www.unclefred.com

Hrajeme hru Simon says a učíme se nová slovíčka:

https://www.youtube.com/watch?v=lob3Q7TKmQQ

https://www.youtube.com/watch?v=MLXZV456Or

https://www.youtube.com/watch?v=GukdT4gUlZs

Písnička a příběhy máme stále na 

www.kidsboxapps.es

 

Klikněte na bublinu pod obrázky a cvičte čtení u písniček i příběhů.

K domácímu procvičování slouží i slovníčky k Kid´s Boxům / ke stažení v jednom z následujících příspěvků či v sekci AJ, novinky/

Dále LMS systém na www.cambridgelms.org/primary

 

.sloveso can  má dva významy: moci nebo umět

Can I go to the bathroom? Mohu jít na toaletu?

Can you ride a horse? Umíš jezdit na koni?

Yes, I can. Ano, umím.

No, I can´t. Ne, neumím.

A little bit. Trochu.

Také se učíme, že toto sloveso má výhodu, protože je pro všechny osoby stejné.

I can / Já umím

You can/ Ty umíš, vy umíte

He can/ on umí / Hero=hrdina/

She can/ ona umí / panenka Chuchu, šušu/

We can/ my umíme  / We are the champions=my jsme šampioni/

https://www.youtube.com/watch?v=_Ir0Mc6Qilo

 

 

 

Po zopakování základních sloves to be= být a have got=mít  pokračujeme se slovesem can= moci, uměti.

Také jsme si v počátku února  zopakovali osobní zájmena s těmito slovesy:

I ´m= já jsem   I am                                                                                                                             

I´ve got = já mám     I have got

 

You´re= ty jsi     you are                                                                                                                                                                                                                              

You´ve got= ty máš    You have got                                                                                             

 

 

He´s= On je    he is                                                                                                                                 

He´s got= On má  he has got                                                                                                             

 

She´s  = Ona je   She is

She´s got = Ona má  She has got

 

It´s = Ono je  It is

It´s got´= Ono má It has got

 

 We´re = my jsme   We are

 We´ve got = my máme We have got 

 

 

 You´re= Vy jste     you are        

 You´ve got= Vy máte    You have got

 

They´re = Oni jsou  They are   

They´ve got = Oni mají  They have got

 

 

 

Zopakovali jsme si, že otázku tvořím otočením dlouhých tvarů:

Are you hungry?  Jsi hladový?

Yes:(

No:)

 

Have you got a pet? Máš mazlíčka?

Yes, I have.

No, I haven´t.

 

Také jsme si řekli, že Já bez slovesa se řekne Me!!!!

 Who is happy? Kdo je šťastný?

Me!!! Já!!!

 

Při jazykové hře z PiD, kdy jsme oblékali myšky na její prosbu:

I need socks. Potřebuji ponožky. atd jsme se naučili  po poděkování Thank you novou frázi:

You´re welcome - Není zač.

 

sloveso can  má dva významy: moci nebo umět

Can I go to the bathroom? Mohu jít na toaletu?

Can you ride a horse? Umíš jezdit na koni?

Yes, I can. Ano, umím.

No, I can´t. Ne, neumím.

A little bit. Trochu.

Také se učíme, že toto sloveso má výhodu, protože je pro všechny osoby stejné.

I can / Já umím

You can/ Ty umíš, vy umíte

He can/ on umí / Hero=hrdina/

She can/ ona umí / panenka Chuchu, šušu/

We can/ my umíme  / We are the champions=my jsme šampioni/

https://www.youtube.com/watch?v=_Ir0Mc6Qilo

 

 

U slovesa can je situace jednodušší - ve všech osobách je tvar can - umět nebo cannot/ can´t - neumět:)))

 

Can you play floorball?  Umíš hrát florbal?

Yes, I can. Ano, umím.

No, I can´t. Ne, neumím.

 A little bit. Trochu.

 

Učíme se i některá nová slovesa, pro rozšíření slovní zásoby uvádím následující video:

How about you? A co ty?

https://www.youtube.com/watch?v=7MKmbyfhkkE

 

It´s your turn! Na tobě je řada:

Here we go! Jdeme na to

https://www.youtube.com/watch?v=GDb5LboBieY&list=PLYx55SH5e4GG9RWosh5XhFIDzkVO24-5h

https://www.youtube.com/watch?v=ikC80uIEAp8

 

https://www.youtube.com/watch?v=eAl30DrBuOA

https://www.youtube.com/watch?v=9S0cucXcehE&index=2&list=PLYx55SH5e4GG9RWosh5XhFIDzkVO24-5h

 

 

 

 

 

Příspěvek

Publikován: 13.3.2018

Naposled upraven: 4.6.2019

Vytvořil(a): Petra Wernischová

Kalendář akcí