Přemosťování hranic pro společnou Evropu - Poznávám své sousedy

Milí rodiče, milé žačky, milí žáci, sedmáci, v letošním školním roce připravujeme přeshraniční projekt s vídeňskou školou Brückenschule Wien. Stručný popis projektu je níže. V současnosti zjišťujeme, kolik dětí má o projekt vážný zájem, a to na dvou úrovních. První úroveň je pro všechny (spolupráce přes internet, jednodenní společný výlet do města Retz 5. 12. 2017). Druhá úroveň je výměnný pobyt pro žáky sedmých třid z Kunratic a z partnerské školy Brückenschule Wien, Dirmhirngasse 138 - http://www.brueckenschule.at/.

5. PROSINE 2017

S.S: 201752

Jednodenní společný výlet do města Retz se žáky s partnerské školy Brückenschule Wien

Více informací ZDE

Žáci zapojených tříd se nejprve setkají v Rakousku v městečku Retz...

VII. AB - celé třídy

Těší se na vás: Jana Horalová, Petra Wernischová a třídní učitelé sedmých tříd

Cena: 400 Kč + 13 € (+kapesné cca 10 - 20 €)

28. LEDNA až 1. ÚNORA 2018

S.S.: 201804

... projekt bude pokračovat návštěvou skupiny sedmáků ve Vídni. Žáci, kteří se budou účastnit, budou na jaře hostit své nové kamarády v Praze.

Pětidenní výjezd do Vídně do partnerské školy Brückenschule Wien 

Více informací ZDE

VII. AB - výběr žáků

Těší se na vás: Jana Horalová, Petra Wernischová Eliška Bartůňková

Cena: 900 Kč + 50 € (+kapesné cca 30 €)

Název projektu: Přemosťování hranic pro společnou Evropu - Poznávám své sousedy

Cíle projektu

            •           Poznat své sousedy a seznámit se se vzdělávacím systémem druhé země.

            •           Navázat přátelství s dětmi ze sousední země, vytvořit si kontakty pro případné pozdější studium/brigádu/práci v sousední zemi.

            •           Objevit kulturní podobnosti a odlišnosti druhé země.

            •           Překonávat jazykové bariéry – používat cizí jazyky (angličtinu a němčinu) jako komunikační prostředek v reálném prostředí.

            •           Na vlastní kůži zažít výhody volné mobility osob v rámci Evropské unie.

            •           Smysluplné využití a zodpovědné využívání digitálních médií.  

Popis projektu

            •           Na projektu pracují žáci sedmých tříd ve školním roce 2017/18 a osmých tříd v roce 2018/19, a to jak ze školy v Kunraticích, tak ve Vídni.

            •           Všichni žáci sedmých tříd se mohou účastnit spolupráce na projektu internetovou formou (společné vypracovávání projektů na představení své školy a svého města, videohovory s partnerskou školou v rámci vyučování i doma na společné internetové platformě).

            •           Všichni žáci sedmých tříd mohou vyjet na jednodenní výlet do města Retz, který se uskuteční 5. prosince 2017. Na výletě se české a rakouské děti setkají poprvé osobně a bude prostor navázat první kontakty s dětmi, v jejichž rodinách budou žáci ubytováni. Náklady na dopravu budou 400 Kč a oběd a vstupy 13 eur za dítě.

            •           Přibližně 15 dětí z Kunratic a 15 dětí z Vídně se pak bude účastnit výměnného pobytu. Kritéria, podle kterých se bude vybírat, kdo pojede, jsou následující: žáci musí projevit vysokou míru motivace, budou se aktivně účastnit příprav projektu elektronickou formou, budou ochotni ubytovat u sebe nového kamaráda/kamarádku z Vídně.

            •           Od 28. ledna do 1. února 2018 proběhne první výměna – české děti pojedou do Vídně. Odjezd bude v neděli 28. 1. odpoledne a návrat ve čtvrtek 1. 2. odpoledne. Během tohoto týdne budou české děti ubytovány u rodin rakouských „spolužáků“ – žáků sedmých tříd ze školy Brückenschule. Po dobu pobytu budou dopoledne chodit do školy na předměty, kterým budou rozumět, nebo kde nebude potřeba dokonalé zvládnutí němčiny, aby děti rozuměly, co mají dělat. Bude se jednat o hodiny angličtiny, tělocviku, pracovních činností, výtvarné výchovy apod. Odpoledne bude připraven společný program, kterého se bude účastnit všech 15 dětí z Vídně, 15 dětí z Prahy a dvě učitelky z Prahy a dvě učitelky z Vídně. V odpoledním programu budou různé hry, jazykové animace, procházky městem, zapojení lesní pedagogiky. Očekává se aktivní účast žáků – například příprava prohlídky Prahy apod.

            •           Od 5. března do 9. března proběhne druhá výměna – žáci z Vídně přijedou do českých rodin. Program bude podobný, jako když pojedou české děti do Vídně. Pro hostitelskou rodinu by ubytování dítěte z partnerské školy nemělo být velkou přítěží, ale měla by ho na týden zapojit do rodinného života. Jedná se hlavně ráno o snídani a večer v ideálním případě o společnou večeři. I pro samotné rodiny je to velice cenná příležitost, jak se dozvědět něco o sousedech a pocvičit angličtinu a němčinu. Pokud rodiče cizí jazyk neovládají, není to vůbec problém – mohou využít svého potomka, který už se nějakou dobu anglicky a německy učí, aby jim tlumočil. V době elektronických slovníků a překladačů by to neměl být problém. Stačí motivace k dorozumění.

            •           Při vytváření dvojic žáků, kteří budou bydlet u sebe, se bude brát v potaz pohlaví žáků, a hlavně jejich vzájemné sympatie, společné zájmy apod. První kontakt žáci naváží už přes internetovou platformu. V prosinci se poprvé setkají osobně a budou už se moci pomalu rozhodovat, s kým by chtěli být ve dvojici. Děti se také mohou vzájemně kontaktovat přes Skype, Viber… Nemůže se stát, že by byl někdo k někomu přiřazen proti své vůli.

            •           Strava: každé dítě (jak české ve Vídni, tak rakouské v Praze) dostane od hostitelské rodiny snídani a večeři, obědy budou zajištěny ve školních jídelnách, cena jednoho oběda ve Vídni bude 3 eura. Na malou svačinu by děti měly mít kapesné.

            •           Náklady:

Retz (jednodenní výlet): 400 Kč (autobus) + 13 eur (oběd a vstupy)

Vídeň (čtyřdenní pobyt): zpáteční jízdenka vlakem včetně místenky 900 Kč - týdenní jízdenka na MHD ve Vídni 16 eur, obědy 12 eur, vstupy 22 eur - kapesné na svačiny apod. asi 30 eur

Po více informací se obracejte na Janu Horalovou, jana.horalova@zskunratice.cz

Přiložené soubory:

Příspěvek

Publikován: 5.11.2017

Naposled upraven: 21.4.2019

Vytvořil(a): Vít Beran

Kalendář akcí